O FIRMIE

OFERTA SERWISOWA

OFERTA DLA PRODUCENTÓW
MAS BITUMICZNYCH

REFERENCJE

 

Jerzy & Mariusz Kempski
40-609 Katowice, ul. Zaułek 6
tel 32 25-23-756
fax 32 78-18-503

601-52-59-07
697-01-14-36

email : biuro@palniki.pl

 

 

AUTORYZOWANY DEALER FIRMYOferta serwisowa: 

Posiadamy do palników olejowych i gazowych własny magazyn części zamiennych

 1. Naprawy, regeneracje, modernizacje palników olejowych i gazowych wszystkich firm produkcji krajowej i zagranicznej o mocach grzewczych od 20KW - 25MW,

 2. Przeglądy kotłowni gazowych i olejowych - wszystkich mocy (umowy serwisowe),

 3. Regulacje palników analizatorami spalin zgodnie z obowiązującymi normami ochrony środowiska,

 4. Natychmiastowa dostawa części zamiennych do palników,

 5. Sprzedaż, montaż palników olejowych i gazowych,

 6. Sprzedaż, montaż nagrzewnic powietrza o mocach od 16KW - 3000KW,

 7. Przeglądy instalacji gazowych :

  • okresowe próby szczelności,

  • główne próby szczelności

 8. Regeneracje pomp olejowych, wykonanie automatycznych sterowań,

 9. Wykonanie ogrzewań powietrznych w obiektach sakralnych.

Firma posiada wszelkie uprawnienia serwisowe, dozorowe niezbędne do wykonywania w/w prac.Nasz warsztat


Nasz magazyn


Nasze biuro